Chuyên nghiệp
làm việc bằng lương tâm

Không ai muốn gặp chúng tôi thường xuyên nhưng chúng tôi luôn đợi bạn

Thạc sĩ: Nguyễn Hồng Lam

Chuyên khoa: Da liễu
Điện thoại: 0267685498

Phó giáo sư: Vũ Ngọc Linh

Chuyên khoa: Da liễu
Điện thoại: 012465496

Giáo sư: Hồ Minh Đại

Chuyên khoa: Da liễu
Điện thoại: 016578654

Bác sĩ: Nguyễn Tu Minh Thịnh

Chuyên khoa: Dị ứng
Điện thoại: 0876448668

Bác sĩ: Phạm Đức Tú

Chuyên khoa: Da liễu
Điện thoại: chưa công khai

Tiến sĩ: Trần Văn Thức

Chuyên khoa: Da liễu
Điện thoại: 07654654

Điên thoại tu vấn 24/7

(034)-7927070

Chúng tôi sẵn sàng giúp bạn vượt qua khó khăn mặc cảm, hãy để chúng tôi cảm nhận và cùng bạn đánh bại chúng

TuVanSucKhoe.@gmail.com