nguời hỏi: Hoàng Tú Uyên
Ngày hỏi: 09/11/2019
Triệu chứng / bệnh : vảy nến
Câu hỏi: Có nên kiêng ổi với người bị bệnh á sừng
Mô tả:

~

Giáo sư Hồ Minh ĐạidaiHM@gmail.com

Thực tế thì đây chỉ là suy nghĩ bọc phát của họ khi đã bị nhiễ, ổi rất tốt trong quá trình phòng chống xâm nhập của vi khuẩn của cơ thể, ngoài ra ổi cũng cung cấp nước cho cơ thể
09/11/2019
;