nguời hỏi: Ngô Quang Hải
Ngày hỏi: 09/11/2019
Triệu chứng / bệnh : mề đay
Câu hỏi: Tuyệt đối không được ăn đồ ăn khô khi mắc bệnh mề đay ?
Mô tả:

~

Phó giáo sư Vũ Ngọc Linhlinhlinh@vnext.com

.
24/11/2019

Phó giáo sư Vũ Ngọc Linhlinhlinh@vnext.com

Mong mọi người giúp đỡ
24/11/2019
;